O CETI
USŁUGI
CENNIK
ZAMÓWIENIA
REFERENCJE
KONTAKT
KONFIGURACJA
WEBMAIL
ADMINISTRACJA
CETI FAQ
ZAPŁAĆ KARTĄ
STATYSTYKI
KOMUNIKATY
OFERTA PRACY
MAPA SERWISU

CETI - Zamówienia - Dodatkowa przestrzeń dyskowa

ZAMÓWIENIE DODATKOWEJ PRZESTRZENI DYSKOWEJ

D A N E  P Ł A T N I K A
Nazwa firmy lub imię i nazwisko:
Ulica i numer domu:
Miasto:
Kod pocztowy:
Telefon/Fax:
NIP (opcjonalnie):
D A N E   U S Ł U G I
Nazwa konta:
Zamawiam: dodatkowej przestrzeni dyskowej
W przeznaczeniu na: Pocztę Serwis WWW
Okres płatnosci:
Kontakt administracyjny:
F A K T U R A  P R O F O R M A
Czy życzycie sobie Państwo abyśmy wystawili fakturę proforma, na podstawie której dokonacie wpłaty?
Tak, prosze wyslac fakture proforma emailem na adres: 
Tak, prosze wyslac fakture proforma faksem pod numer:
Nie.
D O D A T K O W E  I N F O R M A C J E
Dodatkowe informacje:


Wersja do druku


Copyright 1999-2018 CETI s.c.